2010-5-9
Цалингийн хүснэгт
...
нэр албан тушаал нас хүйс цалин илүү цаг нэмэгдэл цалин н.даат.шимт цалин э.м.даат.ш гар.д ирэх цалин
Батаа захирал 45 эр 400000     400000 20000 380000 19000 364420
Сараа орлогч дарга 42 эм 340000 3 12000 328000 16400 311600 15580 296020
Сайнаа нарийн бичиг 35 эр 320000 2 8000 312000 15600 296400 14820 281580
Нараа ня-бо 39 эм 300000     300000 15000 285000 14250 270750
Чулуун хэсгийн дарга 31 эр 280000 4 16000 264000
2010-5-9
УБ хотын бүдүүвч зураг
idiomatic-dormant